print this page

Archivering Inside Installations

Archivering van de website van het project Inside Installations.

Vaak worden de resultaten van programma's en projecten gedeeld op een speciaal daartoe in het leven geroepen website. Het kost geld om zo'n website in de lucht te houden, ook als deze na verloop van tijd niet meer actief wordt bijgewerkt.

De homepage van de IMF-website.

De homepage van de Internet Memory Foundation.

De stekker eruit trekken is geen optie, want de resultaten van het onderzoek en eventuele discussies daaromheen moeten raadpleegbaar blijven. Archivering van de website bij de Internet Memory Foundation is dan een oplossing.

Inside Installations

Een vergelijkbare website voor het delen van kennis werd ook gemaakt voor Inside Installations, Preservation and Presentation of Installation Art: een Europees project over de conservering van installatiekunst, uitgevoerd tussen 2004 en 2007. Voor beheerders vormt de planmatige conservering, documentatie en registratie van installatiekunst een uitdaging, door zowel de plaatsgebondenheid als de snelle ontwikkelingen op technologisch gebied. De website waar alle informatie en documentatie over de herinstallatie van 33 kunstwerken verzameld werd, bevatte uiteenlopend materiaal: documenten, pdf's, video's en een aantal subsites, waaronder een uitgebreide woordenlijst en een virtuele tour.

Internet Memory Foundation

De website Inside Installations werd na de afsluiting van het project in 2008 weliswaar veel geraadpleegd, maar er vonden geen mutaties of aanvullingen meer plaats. In februari 2012 is de website dan ook gearchiveerd door de Internet Memory Foundation (IMF, voorheen Europarchive). De IMF is een stichting die zich tot doel stelt 'actief internet-toepassingen te bewaren als nieuwe media voor erfgoed en andere culturele doelstellingen'. Gearchiveerde websites kunnen nog steeds worden bezocht, maar niet meer worden aangepast.

Bevindingen

Nadat contact met de IMF tot stand was gekomen, werd Inside Installations door hen geanalyseerd op omvang, externe links, functionaliteit etc. op grond waarvan een prijsopgave tot stand kwam. De site werd door het IMF opgeslagen onder een eigen link (zie Resultaten). De gearchiveerde website heeft beperkingen: het zoekveld en de meeste links naar externe bronnen werken niet meer. Hiertoe moeten deze bronnen eerst eveneens worden gearchiveerd. Dit is inmiddels gebeurd voor die pagina's die tijdens en speciaal voor het project waren gemaakt, maar dit geldt niet voor alle gelinkte bronnen. Gebruikers kunnen nog wel de URL's kopiëren en in hun browser plakken.